Tråd bedømmelse:
  • 0 Stemmer - 0 Gennemsnit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
netstationen auto idle script - for tampermonkey
17-11-2023, 18:56
#1
netstationen auto idle script - for tampermonkey
Har læst en del ikke kan finde ud af brug au2 scriptet, så har strikket det her samme ud fra den,.

BRUG DETTE PÅ EGET ANSVAR. 

Så jeg har opdateret det, så det bare kan smides ind i tampermonkey, og så virker det hver gang man har chatten åbent. 

du skal bare ændre bruge og kode, så vil den auto login, når den bliver logget ud. 

Kode:
// ==UserScript==
// @name         n.dk
// @namespace    http://tampermonkey.net/
// @version      0.1
// @description  try to take over the world!
// @author       You
// @match        https://www.netstationen.dk/visi/client.asp
// @icon         https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain=netstationen.dk
// @grant        none
// ==/UserScript==

(function() {
   'use strict';
           var user = "";
           var pass = "";
   function ss(){
       if(window.socket) {


           var socket = window.socket;
           var onmessage = socket.onmessage;
           var myid = null;

           socket.onmessage = function(e) {
               var data = e.data;
               var x = data.split(',');
               var y, a;
               var eventTime = new Date();
               eventTime = "[" + eventTime.getHours() + ":" + eventTime.getMinutes() + ":" + eventTime.getSeconds() + "] ";
               var users = [];
try{
               if (data.substr(0, 2) == "y,") {
                   y = data.split(',,');
                   console.log(y.length + " brugere i rummet\n");

                   for (var i = 0, len = y.length; i < len; i++) {
                       a = y[i].split(',');
                       if (i == 0) {
                           a.shift();
                       }
                       if (i == 0) {
                           users.push({ "id": a[1], "user": a[3].replace("&AAOG", "æ").replace("&AAPI", "ø").replace("&AAOF", "å"), "monz": a[6], "x": a[8], "y": a[9] });
                           //console.log(users[i].user.replace("&AAOG", "æ").replace("&AAPI", "ø").replace("&AAOF", "å") + " (" + users[i].monz + " monetter)\n");
                       }
                       else {
                           users.push({ "id": a[0], "user": a[2].replace("&AAOG", "æ").replace("&AAPI", "ø").replace("&AAOF", "å"), "monz": a[5], "x": a[7], "y": a[8] });
                           //console.log(users[i].user.replace("&AAOG", "æ").replace("&AAPI", "ø").replace("&AAOF", "å") + " (" + users[i].monz + " monetter)\n");
                       }
                   }

               }

               if (data.substr(0, 2) == "p,") {
                   users.push({ "id": x[1], "user": x[3].replace("&AAOG", "æ").replace("&AAPI", "ø").replace("&AAOF", "å"), "monz": x[6], "x": x[8], "y": x[9] });
                   x[3] = x[3].replace("&AAOG", "æ").replace("&AAPI", "ø").replace("&AAOF", "å");
                   console.log(x[3], "trådte ind i rummet (" + x[6] + " monetter)");
                 
               }

               if (data.substr(0, 2) == "x,") {
                   users.push({ "id": x[1], "user": x[3].replace("&AAOG", "æ").replace("&AAPI", "ø").replace("&AAOF", "å"), "monz": x[6], "x": ax[8], "y": x[9] });
                   x[3] = x[3].replace("&AAOG", "æ").replace("&AAPI", "ø").replace("&AAOF", "å");
                   console.log(x[3], "forlod rummet (" + x[6] + " monetter)");
                   //window.Bonus.removeUser(x[1])
               }
}catch(s){}
               if(users.length > 0){
                   console.table(users);
               }
               if (data.substr(0, 7) == "3,hour,") {
                   var params = data.substr(7).split(':');
                   var hour = params[0], token = params[1];

                   setTimeout(function() {
                       WebSocket.prototype.send.call(socket, "3,time," + token);
                       console.log("Received hour %s.", hour);    },
                              Math.floor(Math.random() * 29000) + 1000);
               } else {
                   return onmessage(e);
               }
           }


           socket.send = function(data) {
               if (myid == null && data.substr(0, 2) == " ,") {
                   myid = data.split(",")[1];

                   console.log("Obtained session id %s", myid);
               }
               console.log("send", data);

               WebSocket.prototype.send.call(socket, data);
           }

           setInterval(function() { if (myid != null) WebSocket.prototype.send.call(socket, " ," + myid + ",\n"); }, 900000);
       }

       setInterval(function() {

           function makeid(length) {
               var result           = '';
               var characters       = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
               var charactersLength = characters.length;
               for ( var i = 0; i < length; i++ ) {
                   result += characters.charAt(Math.floor(Math.random() * charactersLength));
               }
               return result;
           }

           onChatType(makeid(1));

       }, Math.floor(Math.random() * 608425) + 30000);

   }
    //if statement end
   setInterval(function() {
       if (location.href == "https://www.netstationen.dk/visi/client.asp" && document.getElementById('name') && document.getElementById('password')) {
           setTimeout(function() {
               console.log("Should be logging in");
                   document.getElementById('name').value=user;
                   document.getElementById('password').value=pass;
               document.querySelectorAll("input[type='submit']")[0].click();
           }, Math.floor(Math.random() * 500) + 200);
       }
   }, Math.floor(Math.random() * 1000) + 1000);
   function runWhenReady(callback) {
       console.log(runWhenReady)
       var numAttempts = 0;
       var tryNow = function() {
           console.log(numAttempts)
           if (window.socket) {
               console.log("found")
               callback();
           } else {
               numAttempts++;
               if (numAttempts >= 34) {
                   console.warn('Giving up after 34 attempts. Could not find: ');
               } else {
                   setTimeout(tryNow, 250 * Math.pow(1.1, numAttempts));
               }
           }
       };
       tryNow();
   }
   runWhenReady(ss)


})();
Find alle beskeder fra denne bruger
Citer denne besked i et svar
19-11-2023, 18:31 (Denne besked var sidst ændret: 19-11-2023, 18:56 af Netpython.)
#2
RE: netstationen auto idle script - for tampermonkey
(17-11-2023, 18:56)test2 Skrev: Har læst en del ikke kan finde ud af brug au2 scriptet, så har strikket det her samme ud fra den,.

BRUG DETTE PÅ EGET ANSVAR. 

Så jeg har opdateret det, så det bare kan smides ind i tampermonkey, og så virker det hver gang man har chatten åbent. 

du skal bare ændre bruge og kode, så vil den auto login, når den bliver logget ud. 

Kode:
// ==UserScript==
// @name         n.dk
// @namespace    http://tampermonkey.net/
// @version      0.1
// @description  try to take over the world!
// @author       You
// @match        https://www.netstationen.dk/visi/client.asp
// @icon         https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain=netstationen.dk
// @grant        none
// ==/UserScript==

(function() {
   'use strict';
           var user = "";
           var pass = "";
   function ss(){
       if(window.socket) {


           var socket = window.socket;
           var onmessage = socket.onmessage;
           var myid = null;

           socket.onmessage = function(e) {
               var data = e.data;
               var x = data.split(',');
               var y, a;
               var eventTime = new Date();
               eventTime = "[" + eventTime.getHours() + ":" + eventTime.getMinutes() + ":" + eventTime.getSeconds() + "] ";
               var users = [];
try{
               if (data.substr(0, 2) == "y,") {
                   y = data.split(',,');
                   console.log(y.length + " brugere i rummet\n");

                   for (var i = 0, len = y.length; i < len; i++) {
                       a = y[i].split(',');
                       if (i == 0) {
                           a.shift();
                       }
                       if (i == 0) {
                           users.push({ "id": a[1], "user": a[3].replace("&AAOG", "æ").replace("&AAPI", "ø").replace("&AAOF", "å"), "monz": a[6], "x": a[8], "y": a[9] });
                           //console.log(users[i].user.replace("&AAOG", "æ").replace("&AAPI", "ø").replace("&AAOF", "å") + " (" + users[i].monz + " monetter)\n");
                       }
                       else {
                           users.push({ "id": a[0], "user": a[2].replace("&AAOG", "æ").replace("&AAPI", "ø").replace("&AAOF", "å"), "monz": a[5], "x": a[7], "y": a[8] });
                           //console.log(users[i].user.replace("&AAOG", "æ").replace("&AAPI", "ø").replace("&AAOF", "å") + " (" + users[i].monz + " monetter)\n");
                       }
                   }

               }

               if (data.substr(0, 2) == "p,") {
                   users.push({ "id": x[1], "user": x[3].replace("&AAOG", "æ").replace("&AAPI", "ø").replace("&AAOF", "å"), "monz": x[6], "x": x[8], "y": x[9] });
                   x[3] = x[3].replace("&AAOG", "æ").replace("&AAPI", "ø").replace("&AAOF", "å");
                   console.log(x[3], "trådte ind i rummet (" + x[6] + " monetter)");
                 
               }

               if (data.substr(0, 2) == "x,") {
                   users.push({ "id": x[1], "user": x[3].replace("&AAOG", "æ").replace("&AAPI", "ø").replace("&AAOF", "å"), "monz": x[6], "x": ax[8], "y": x[9] });
                   x[3] = x[3].replace("&AAOG", "æ").replace("&AAPI", "ø").replace("&AAOF", "å");
                   console.log(x[3], "forlod rummet (" + x[6] + " monetter)");
                   //window.Bonus.removeUser(x[1])
               }
}catch(s){}
               if(users.length > 0){
                   console.table(users);
               }
               if (data.substr(0, 7) == "3,hour,") {
                   var params = data.substr(7).split(':');
                   var hour = params[0], token = params[1];

                   setTimeout(function() {
                       WebSocket.prototype.send.call(socket, "3,time," + token);
                       console.log("Received hour %s.", hour);    },
                              Math.floor(Math.random() * 29000) + 1000);
               } else {
                   return onmessage(e);
               }
           }


           socket.send = function(data) {
               if (myid == null && data.substr(0, 2) == " ,") {
                   myid = data.split(",")[1];

                   console.log("Obtained session id %s", myid);
               }
               console.log("send", data);

               WebSocket.prototype.send.call(socket, data);
           }

           setInterval(function() { if (myid != null) WebSocket.prototype.send.call(socket, " ," + myid + ",\n"); }, 900000);
       }

       setInterval(function() {

           function makeid(length) {
               var result           = '';
               var characters       = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
               var charactersLength = characters.length;
               for ( var i = 0; i < length; i++ ) {
                   result += characters.charAt(Math.floor(Math.random() * charactersLength));
               }
               return result;
           }

           onChatType(makeid(1));

       }, Math.floor(Math.random() * 608425) + 30000);

   }
    //if statement end
   setInterval(function() {
       if (location.href == "https://www.netstationen.dk/visi/client.asp" && document.getElementById('name') && document.getElementById('password')) {
           setTimeout(function() {
               console.log("Should be logging in");
                   document.getElementById('name').value=user;
                   document.getElementById('password').value=pass;
               document.querySelectorAll("input[type='submit']")[0].click();
           }, Math.floor(Math.random() * 500) + 200);
       }
   }, Math.floor(Math.random() * 1000) + 1000);
   function runWhenReady(callback) {
       console.log(runWhenReady)
       var numAttempts = 0;
       var tryNow = function() {
           console.log(numAttempts)
           if (window.socket) {
               console.log("found")
               callback();
           } else {
               numAttempts++;
               if (numAttempts >= 34) {
                   console.warn('Giving up after 34 attempts. Could not find: ');
               } else {
                   setTimeout(tryNow, 250 * Math.pow(1.1, numAttempts));
               }
           }
       };
       tryNow();
   }
   runWhenReady(ss)


})();

Kan du sende mig pb

Man kan ikke besvare din besked. Kun sende dig email, du har slået funktion fra. Har sendt mail
Find alle beskeder fra denne bruger
Citer denne besked i et svar
20-11-2023, 17:04
#3
RE: netstationen auto idle script - for tampermonkey
Når man er på chatten, så skriver scriptet samtlige bogstaver i alfabetet og tal. Kan det lade sig gøre at ændre det til den bare skriver "." eller noget andet simpelt?
Find alle beskeder fra denne bruger
Citer denne besked i et svar
20-11-2023, 18:42
#4
RE: netstationen auto idle script - for tampermonkey
(20-11-2023, 17:04)Hgr Skrev: Når man er på chatten, så skriver scriptet samtlige bogstaver i alfabetet og tal. Kan det lade sig gøre at ændre det til den bare skriver "." eller noget andet simpelt?

denne kode part:

Kode:
setInterval(function() {

          function makeid(length) {
              var result           = '';
              var characters       = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
              var charactersLength = characters.length;
              for ( var i = 0; i < length; i++ ) {
                  result += characters.charAt(Math.floor(Math.random() * charactersLength));
              }
              return result;
          }

          onChatType(makeid(1));

      }, Math.floor(Math.random() * 608425) + 30000);

er hvad der sende den besked. 
her kan du ændre den her:
onChatType(makeid(1));
til 
onChatType(".");

så sender den kun "."
Find alle beskeder fra denne bruger
Citer denne besked i et svar
22-11-2023, 11:00
#5
RE: netstationen auto idle script - for tampermonkey
Hvor ændrer du tiden for hvornår man skriver noget?
Find alle beskeder fra denne bruger
Citer denne besked i et svar
22-11-2023, 13:33
#6
RE: netstationen auto idle script - for tampermonkey
Kan du slå beskeder til ? Man kan ikke besvare dine beskeder. Onchattype er ikke defineret
Find alle beskeder fra denne bruger
Citer denne besked i et svar
23-11-2023, 17:50
#7
RE: netstationen auto idle script - for tampermonkey
denne linje
onChatType(makeid(1));

}, Math.floor(Math.random() * 608425) + 30000); <--

, har vil den vælge en random tid. hver 1000 er et sec. Så mellem 608 - 30 sec. det kan bare ændres.
Find alle beskeder fra denne bruger
Citer denne besked i et svar
23-11-2023, 18:28
#8
RE: netstationen auto idle script - for tampermonkey
(23-11-2023, 17:50)test2 Skrev: denne linje
onChatType(makeid(1));

      }, Math.floor(Math.random() * 608425) + 30000); <--

, har vil den vælge en random tid. hver 1000 er et sec. Så mellem 608 - 30 sec. det kan bare ændres.

Mange tak skal du have
Find alle beskeder fra denne bruger
Citer denne besked i et svar
30-11-2023, 21:52
#9
RE: netstationen auto idle script - for tampermonkey
tak. er det muligt at lave det sådan at den refresher chatten når der står mistet forbindelsen?
Find alle beskeder fra denne bruger
Citer denne besked i et svar
16-01-2024, 19:47
#10
RE: netstationen auto idle script - for tampermonkey
Virker vist ikke mere :(
Find alle beskeder fra denne bruger
Citer denne besked i et svar
« Ældre | Nyere »
User(s) browsing this thread: 1 Gæst(er)