Denne side bruger cookies
Dette forum bruger cookies. Hvis du er registreret, bruges de til at huske hvem du er logget ind som. Hvis ikke, gemmer vi dit sidste besøgstidspunkt. Besøgstidspunktet bruges bl.a. til at holde øje med, hvilke tråde du allerede har læst. Cookies er små tekstdokumenter, som bliver gemt i din browser og udgør ingen sikkerhedsrisiko. Tryk "Mere Information" nedenfor, for en liste over de cookies vi sætter. Du har mulighed for at fravælge cookies ved at klikke på knappen "Blokér Cookies" i bunden af denne boks.

En ikke-personhenførbar cookie vil blive gemt i din browser, uanset dit valg (Medmindre du ikke foretager et). Således undgår du at blive spurgt igen. Du kan til enhver tid ændre dit valg via linket i bunden af siden.

Tråd bedømmelse:
  • 0 Stemmer - 0 Gennemsnit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
WiFi jammer - hvordan lyder straffen?
11-06-2017, 12:07
#1
WiFi jammer - hvordan lyder straffen?
Hej,

Jeg har fået sat sådan en WiFi jammer op til at kunne "de-auth" forbindelser og lave en masse random beacons osv.

Men siden at den her muligheden for at smide folk af nettet og faktisk gøre et specifikt wifi ubrugeligt for folk der er i nærheden af dig, vil jeg gerne vide om der var nogle der kendte straffen for at bruge sådan en? Ved godt at det er ulovligt og strafbart, men er ikke sikker på hvor stor straffen / bøden er.

Jeg har ingen planer om at bruge den på offentlige / private WiFi netværk, men var egentlig bare nysgerrig.

Nogle der eventuelt kan gøre mig lidt klogere på det eller smide en artikel? Tak.

/
Find alle beskeder fra denne bruger
Citer denne besked i et svar
11-06-2017, 22:07
#2
RE: WiFi jammer - hvordan lyder straffen?
udtag fra straffeloven som kan komme på tale, alt efter hvor og hvordan

Kap 28

§ 291. Den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

Stk. 2. Øves der hærværk af betydeligt omfang eller af mere systematisk eller organiseret karakter, eller er gerningsmanden tidligere fundet skyldig efter nærværende paragraf eller efter § 180, § 181, § 183, stk. 1 og 2, § 184, stk. 1, § 193 eller § 194, kan straffen stige til fængsel i 6 år.

Stk. 3. Forvoldes skaden under de i stk. 2 nævnte omstændigheder af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 4. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 og 2 skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.§ 292. Den, der ved at ødelægge, beskadige eller bortskaffe sine ejendele unddrager dem fra at tjene sine fordringshavere eller nogen enkelt af disse til fyldestgørelse, straffes med bøde, hæfte eller med fængsel indtil 1 år.§ 293. Den, som uberettiget bruger en ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år, medmindre forholdet er omfattet af § 293 a. Under skærpende omstændigheder, navnlig når tingen ikke bringes tilbage efter brugen, kan straffen stige til fængsel i 2 år.


§ 279. For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.

§ 279 a. For databedrageri straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding retsstridigt ændrer, tilføjer eller sletter oplysninger eller programmer til elektronisk databehandling eller i øvrigt retsstridigt søger at påvirke resultatet af sådan databehandling.
Find alle beskeder fra denne bruger
Citer denne besked i et svar
12-06-2017, 14:06
#3
RE: WiFi jammer - hvordan lyder straffen?
1-6 måneder første gang, hvoraf hele 6 måneder kan blive betinget

2-9 måneder anden gang (med reststraffen fra første gang)

op til 6 år i grove tilfælde, eller ved mange gentagelser, jeg ville skyde på 2-4 år maks
how the
Find alle beskeder fra denne bruger
Citer denne besked i et svar
« Ældre | Nyere »
User(s) browsing this thread: 1 Gæst(er)