Denne side bruger cookies
Dette forum bruger cookies. Hvis du er registreret, bruges de til at huske hvem du er logget ind som. Hvis ikke, gemmer vi dit sidste besøgstidspunkt. Besøgstidspunktet bruges bl.a. til at holde øje med, hvilke tråde du allerede har læst. Cookies er små tekstdokumenter, som bliver gemt i din browser og udgør ingen sikkerhedsrisiko. Tryk "Mere Information" nedenfor, for en liste over de cookies vi sætter. Du har mulighed for at fravælge cookies ved at klikke på knappen "Blokér Cookies" i bunden af denne boks.

En ikke-personhenførbar cookie vil blive gemt i din browser, uanset dit valg (Medmindre du ikke foretager et). Således undgår du at blive spurgt igen. Du kan til enhver tid ændre dit valg via linket i bunden af siden.

Tråd bedømmelse:
  • 0 Stemmer - 0 Gennemsnit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
AES-128 | Library understøtter Rijandel 128 bit chipers.
05-08-2015, 23:21 (Denne besked var sidst ændret: 08-09-2015, 17:10 af Sc0rp10n.)
#1
AES-128 | Library understøtter Rijandel 128 bit chipers.
Dette er et custom bibliotek(library) som understøtter Rijandel 128 bit kryptering ciphers. Skrevet i C#
Dette bibliotek er en enkel men enestående krypteringsmetode der sikrer bedre end andre krypteringer. Dette bibliotek understøtter file og string kryptering.

Husk at give mig credits. Open-source for fællesskabet Cool

/*
* Copyright © 2015 Sc0rp10n (Formerly Kokaine)
* Dedikeret til ShellSec
*/
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.ComponentModel;
using System.IO;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.IO.Compression;
public class koko
{
public koko()
{
this.InitializeComponent();
if ((this.PassPhrase == null))
{
this.PassPhrase = "Z29sZGZpc2ggYm93bA==";
}
if ((this.SaltValue == null))
{
this.SaltValue = "ZGlhbW9uZCByaW5n";
}
this.HashType = DCHashTypes._SHA1;
if ((this._FileDecryptExtension == null))
{
this._FileDecryptExtension = "dec";
}
if ((this._FileEncryptExtension == null))
{
this._FileEncryptExtension = "enc";
}
if ((this._initVector == null))
{
this._initVector = "@1B2c3D4e5F6g7H8";
}
this._passPhraseStrength = 2;
}
/// <summary>
/// Decrypt files using Rijandel-128 bit managed encryption
/// </summary>
/// <param name="inFile">The filename</param>
/// <remarks>Decrypts files</remarks>
public void DecryptFile(string inFile)
{
this.DoTransformFile(inFile, TransformType._decrypt, null, null);
}
/// <summary>
/// Decrypt files using Rijandel-128 bit managed encryption
/// </summary>
/// <param name="inFile">The filename</param>
/// <param name="outFileName">Filename to output as (Only in local directory)</param>
/// <remarks></remarks>
public void DecryptFile(string inFile, string outFileName)
{
this.DoTransformFile(inFile, TransformType._decrypt, outFileName, null);
}
/// <summary>
/// Decrypt files using Rijandel-128 bit managed encryption
/// </summary>
/// <param name="inFile">The filename</param>
/// <param name="outFileName">Filename to output as</param>
/// <param name="outDirectory">Directory to output file to</param>
/// <remarks></remarks>
public void DecryptFile(string inFile, string outFileName, string outDirectory)
{
this.DoTransformFile(inFile, TransformType._decrypt, outFileName, outDirectory);
}
public byte[] CompressBytes(byte[] bytes)
{
using (MemoryStream memory = new MemoryStream())
{
using (GZipStream gzip = new GZipStream(memory, CompressionMode.Compress, true))
{
gzip.Write(bytes, 0, bytes.Length);
}
return memory.ToArray();
}
}
public byte[] DecompressBytes(byte[] compressed)
{
using (MemoryStream memory = new MemoryStream())
{
using (GZipStream gzip = new GZipStream(memory, CompressionMode.Decompress, true))
{
gzip.Write(compressed, 0, compressed.Length);
}
return memory.ToArray();
}
}
public byte[] DecryptBytes(byte[] encryptedBytes)
{
string initVector = this.InitVector;
int num = 0x100;
byte[] bytes = Encoding.ASCII.GetBytes(initVector);
byte[] rgbSalt = Encoding.ASCII.GetBytes(this.SaltValue);
byte[] buffer = encryptedBytes;
string strHashName = "SHA1";
if ((this.HashType == DCHashTypes._SHA1))
{
strHashName = "SHA1";
}
if ((this.HashType == DCHashTypes._SHA256))
{
strHashName = "SHA256";
}
if ((this.HashType == DCHashTypes._SHA384))
{
strHashName = "SHA384";
}
if ((this.HashType == DCHashTypes._SHA512))
{
strHashName = "SHA512";
}
byte[] rgbKey = new PasswordDeriveBytes(this.PassPhrase, rgbSalt, strHashName, this.PassPhraseStrength).GetBytes((num / 8));
RijndaelManaged managed = new RijndaelManaged();
managed.Mode = CipherMode.CBC;
ICryptoTransform transform = managed.CreateDecryptor(rgbKey, bytes);
MemoryStream stream = new MemoryStream(buffer);
CryptoStream stream2 = new CryptoStream(stream, transform, CryptoStreamMode.Read);
byte[] buffer5 = new byte[buffer.Length];
int count = stream2.Read(buffer5, 0, buffer5.Length);
stream.Close();
stream2.Close();
return buffer5;
}
/// <summary>
/// Decrypts encrypted text using Rijandel-128 bit managed encryption
/// </summary>
/// <param name="encryptedText">The text to decrypt</param>
/// <returns>Decrypted text</returns>
/// <remarks>Decrypts text</remarks>
public string DecryptString(string encryptedText)
{
string initVector = this.InitVector;
int num = 0x100;
byte[] bytes = Encoding.ASCII.GetBytes(initVector);
byte[] rgbSalt = Encoding.ASCII.GetBytes(this.SaltValue);
byte[] buffer = Convert.FromBase64String(encryptedText);
string strHashName = "SHA1";
if ((this.HashType == DCHashTypes._SHA1))
{
strHashName = "SHA1";
}
if ((this.HashType == DCHashTypes._SHA256))
{
strHashName = "SHA256";
}
if ((this.HashType == DCHashTypes._SHA384))
{
strHashName = "SHA384";
}
if ((this.HashType == DCHashTypes._SHA512))
{
strHashName = "SHA512";
}
byte[] rgbKey = new PasswordDeriveBytes(this.PassPhrase, rgbSalt, strHashName, this.PassPhraseStrength).GetBytes((num / 8));
RijndaelManaged managed = new RijndaelManaged();
managed.Mode = CipherMode.CBC;
ICryptoTransform transform = managed.CreateDecryptor(rgbKey, bytes);
MemoryStream stream = new MemoryStream(buffer);
CryptoStream stream2 = new CryptoStream(stream, transform, CryptoStreamMode.Read);
byte[] buffer5 = new byte[buffer.Length];
int count = stream2.Read(buffer5, 0, buffer5.Length);
stream.Close();
stream2.Close();
return Encoding.UTF8.GetString(buffer5, 0, count);
}

private void DoTransformFile(string inFile, TransformType aType, string newFileName, string alternativeDirectory)
{
ICryptoTransform transform = null;
FileInfo info = new FileInfo(inFile);
string initVector = this.InitVector;
int num = 0x100;
byte[] bytes = Encoding.ASCII.GetBytes(initVector);
byte[] rgbSalt = Encoding.ASCII.GetBytes(this.SaltValue);
string strHashName = "SHA1";
if ((this.HashType == DCHashTypes._SHA1))
{
strHashName = "SHA1";
}
if ((this.HashType == DCHashTypes._SHA256))
{
strHashName = "SHA256";
}
if ((this.HashType == DCHashTypes._SHA384))
{
strHashName = "SHA384";
}
if ((this.HashType == DCHashTypes._SHA512))
{
strHashName = "SHA512";
}
byte[] rgbKey = new PasswordDeriveBytes(this.PassPhrase, rgbSalt, strHashName, this.PassPhraseStrength).GetBytes((num / 8));
RijndaelManaged managed = new RijndaelManaged();
managed.Mode = CipherMode.CBC;
if ((aType == TransformType._encrypt))
{
transform = managed.CreateEncryptor(rgbKey, bytes);
}
else
{
transform = managed.CreateDecryptor(rgbKey, bytes);
}
string path = "";
if ((newFileName == null))
{
if ((aType == TransformType._encrypt))
{
path = (inFile.Substring(0, inFile.LastIndexOf(".")) + "." + this.FileEncryptExtension);
}
else
{
path = (inFile.Substring(0, inFile.LastIndexOf(".")) + "." + this.FileDecryptExtension);
}
}
if (((newFileName != null)))
{
if (((alternativeDirectory != null)))
{
DirectoryInfo info2 = new DirectoryInfo(alternativeDirectory);
path = (alternativeDirectory + newFileName);
}
else
{
FileInfo info3 = new FileInfo(inFile);
path = (info3.DirectoryName + "\\" + newFileName);
if ((path.LastIndexOf(".") < 1))
{
if ((aType == TransformType._encrypt))
{
path = (path + "." + this.FileEncryptExtension);
}
else
{
path = (path + "." + this.FileDecryptExtension);
}
}
}
}
FileStream stream = new FileStream(path, FileMode.Create);
using (CryptoStream stream2 = new CryptoStream(stream, transform, CryptoStreamMode.Write))
{
int count = 0;
int num3 = 0;
int num4 = (managed.BlockSize / 8);
byte[] buffer = new byte[num4];
int num5 = 0;
using (FileStream stream3 = new FileStream(inFile, FileMode.Open))
{
do
{
count = stream3.Read(buffer, 0, num4);
num3 = (num3 + count);
stream2.Write(buffer, 0, count);
num5 = (num5 + num4);
} while ((count > 0));
stream2.FlushFinalBlock();
stream2.Close();
stream3.Close();
}
stream.Close();
}
}
/// <summary>
/// Encrypts file
/// </summary>
/// <param name="inFile">The file path of original file</param>
/// <remarks></remarks>
public void EncryptFile(string inFile)
{
this.DoTransformFile(inFile, TransformType._encrypt, null, null);
}
/// <summary>
/// Encrypts file
/// </summary>
/// <param name="inFile">The file path of the original file</param>
/// <param name="outFileName">Filename to output as</param>
/// <remarks></remarks>
public void EncryptFile(string inFile, string outFileName)
{
this.DoTransformFile(inFile, TransformType._encrypt, outFileName, null);
}
/// <summary>
/// Encrypts file
/// </summary>
/// <param name="inFile">The file path of the original file</param>
/// <param name="outFileName">Filename to output as</param>
/// <param name="outDirectory">Directory to output file</param>
/// <remarks></remarks>
public void EncryptFile(string inFile, string outFileName, string outDirectory)
{
this.DoTransformFile(inFile, TransformType._encrypt, outFileName, outDirectory);
}
public byte[] EncryptBytes(byte[] bytearray)
{
string initVector = this.InitVector;
int num = 0x100;
byte[] bytes = Encoding.ASCII.GetBytes(initVector);
byte[] rgbSalt = Encoding.ASCII.GetBytes(this.SaltValue);
byte[] buffer = bytearray;
string strHashName = "SHA1";
if ((this.HashType == DCHashTypes._SHA1))
{
strHashName = "SHA1";
}
if ((this.HashType == DCHashTypes._SHA256))
{
strHashName = "SHA256";
}
if ((this.HashType == DCHashTypes._SHA384))
{
strHashName = "SHA384";
}
if ((this.HashType == DCHashTypes._SHA512))
{
strHashName = "SHA512";
}
byte[] rgbKey = new PasswordDeriveBytes(this.PassPhrase, rgbSalt, strHashName, this.PassPhraseStrength).GetBytes((num / 8));
RijndaelManaged managed = new RijndaelManaged();
managed.Mode = CipherMode.CBC;
ICryptoTransform transform = managed.CreateEncryptor(rgbKey, bytes);
MemoryStream stream = new MemoryStream();
CryptoStream stream2 = new CryptoStream(stream, transform, CryptoStreamMode.Write);
stream2.Write(buffer, 0, buffer.Length);
stream2.FlushFinalBlock();
byte[] inArray = stream.ToArray();
stream.Close();
stream2.Close();
return inArray;
}
/// <summary>
/// Encrypts a string using Rijandel-128 bit secure encryption. Make sure to set the variable "Passphrase"
/// </summary>
/// <param name="plainText">The text to encrypt.</param>
/// <returns>The encrypted text</returns>
/// <remarks>Encrypts a string</remarks>
[Description("Encrypt a string using your preferred encryption settings (pass phrase, salt value..)")]
public string EncryptString(string plainText)
{
string initVector = this.InitVector;
int num = 0x100;
byte[] bytes = Encoding.ASCII.GetBytes(initVector);
byte[] rgbSalt = Encoding.ASCII.GetBytes(this.SaltValue);
byte[] buffer = Encoding.UTF8.GetBytes(plainText);
string strHashName = "SHA1";
if ((this.HashType == DCHashTypes._SHA1))
{
strHashName = "SHA1";
}
if ((this.HashType == DCHashTypes._SHA256))
{
strHashName = "SHA256";
}
if ((this.HashType == DCHashTypes._SHA384))
{
strHashName = "SHA384";
}
if ((this.HashType == DCHashTypes._SHA512))
{
strHashName = "SHA512";
}
byte[] rgbKey = new PasswordDeriveBytes(this.PassPhrase, rgbSalt, strHashName, this.PassPhraseStrength).GetBytes((num / 8));
RijndaelManaged managed = new RijndaelManaged();
managed.Mode = CipherMode.CBC;
ICryptoTransform transform = managed.CreateEncryptor(rgbKey, bytes);
MemoryStream stream = new MemoryStream();
CryptoStream stream2 = new CryptoStream(stream, transform, CryptoStreamMode.Write);
stream2.Write(buffer, 0, buffer.Length);
stream2.FlushFinalBlock();
byte[] inArray = stream.ToArray();
stream.Close();
stream2.Close();
return Convert.ToBase64String(inArray);
}

private void InitializeComponent()
{
}


// Properties
[Category("File Defaults"), Description("The default decrypted file extension")]
public string FileDecryptExtension
{
get { return this._FileDecryptExtension; }
set
{
if ((value.Length < 3))
{
this._FileDecryptExtension = "dec";
}
else
{
this._FileDecryptExtension = value;
}
}
}

[Category("File Defaults"), Description("The default encrypted file extension")]
public string FileEncryptExtension
{
get { return this._FileEncryptExtension; }
set
{
if ((value.Length < 3))
{
this._FileEncryptExtension = "enc";
}
else
{
this._FileEncryptExtension = value;
}
}
}

[Category("Encryption Options"), Description("The type of HASH you want to use to aid RijndaelManaged transformations")]
public DCHashTypes HashType
{
get { return this._DCHashTypes; }
set { this._DCHashTypes = value; }
}

[Category("Encryption Options"), Description("The initialization vector to use (must be 16 chars)")]
public string InitVector
{
get { return this._initVector; }
set
{
if ((value.Length != 0x10))
{
this._initVector = "@1B2c3D4e5F6g7H8";
}
else
{
this._initVector = value;
}
}
}

[Description("The secret pass phrase to use for encryption and decryption"), Category("Encryption Options")]
public string PassPhrase
{
get { return this._PassPhrase; }
set { this._PassPhrase = value; }
}

[Category("Encryption Options"), Description("The Pass Phrase strength (5 high, 1 low)")]
public int PassPhraseStrength
{
get { return this._passPhraseStrength; }
set
{
if ((value > 5))
{
this._passPhraseStrength = 2;
}
else
{
this._passPhraseStrength = value;
}
}
}

[Category("Encryption Options"), Description("The salt value used to foil hackers attempting to crack the encryption")]
public string SaltValue
{
get { return this._SaltValue; }
set { this._SaltValue = value; }
}


// Fields
private DCHashTypes _DCHashTypes;
private string _FileDecryptExtension;
private string _FileEncryptExtension;
private string _initVector;
private string _PassPhrase;
private int _passPhraseStrength;
private string _SaltValue;


// Nested Types
public enum DCHashTypes
{
// Fields
_SHA1 = 0,
_SHA256 = 1,
_SHA384 = 2,
_SHA512 = 3
}

private enum TransformType
{
// Fields
_decrypt = 1,
_encrypt = 0
}
}
Find alle beskeder fra denne bruger
Citer denne besked i et svar
06-08-2015, 18:12 (Denne besked var sidst ændret: 06-08-2015, 18:15 af Doctor Blue.)
#2
RE: C# | Library understøtter Rijandel 128 bit chipers.
(05-08-2015, 23:21)Kokaine Skrev: Dette bibliotek er en enkel men enestående krypteringsmetode der sikrer bedre end andre krypteringer.

Det er Rijndael Managed, som egentlig bare er AES med valgfri blokstørrelse. Hvis man bare bruger dit library som det er, så er det bare AES-128-CBC.
Mangler du hjælp?
Regler |  E-mail (PGP)
Besøg denne brugers hjemmeside Find alle beskeder fra denne bruger
Citer denne besked i et svar
06-08-2015, 18:19
#3
RE: C# | Library understøtter Rijandel 128 bit chipers.
(06-08-2015, 18:12)Doctor Blue Skrev: Det er Rijndael Managed, som egentlig bare er AES med valgfri blokstørrelse. Hvis man bare bruger dit library som det er, så er det egentlig bare AES-128-CBC.

Det er en udmærket løsning og man kan jo altid lave modifikationer hvis man vælger at bruge biblioteket. Jeg skrev biblioteket til min irc bot.
Find alle beskeder fra denne bruger
Citer denne besked i et svar
06-08-2015, 18:28 (Denne besked var sidst ændret: 06-08-2015, 18:30 af okmint.)
#4
RE: C# | Library understøtter Rijandel 128 bit chipers.
[Billede: bWcgksu.png]

Ja, det ser jo passende rodet ud.

Desuden: https://shellsec.pw/forum-programmering-net
Find alle beskeder fra denne bruger
Citer denne besked i et svar
06-08-2015, 18:34 (Denne besked var sidst ændret: 06-08-2015, 23:01 af Sc0rp10n.)
#5
RE: C# | Library understøtter Rijandel 128 bit chipers.
(06-08-2015, 18:28)okmint Skrev: -din lille lort okmint, ryg nogle flere mint smøger-

Ja, det ser jo passende rodet ud.

Desuden: https://shellsec.pw/forum-programmering-net

Du forventer da ikke at jeg clean koder efter 2 års forced-away time? Det er rodet men har lavet nogle statements her og der for at gøre det lettere at finde hovedet og hale i :)
Find alle beskeder fra denne bruger
Citer denne besked i et svar
« Ældre | Nyere »
User(s) browsing this thread: 1 Gæst(er)